ภาษา : ไทย
  

ตกหมึก ไดร์หมึก 

 

                         

 

 

 

  

 

ตกหมึก ไดร์หมึก 

 

 

สนใจสอบถาม 077 – 502999 / 086 - 4786377 

 

 

( ราคา 500 บาท ) 

 

         หมายเหตุ       1. อุปกรณ์เตาปึ้ง – ย่าง

 


                                     2. น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำแข็ง


 

                                     3. น้ำจิ้มซีฟูดส์

 

 

                                     4. ไกด์

 

 

                                     5. เด็กอายุ 3 – 5 ขวบฟรี


 

                                     6. เด็กอายุ 6 – 10 ขวบครึ่งราคา