ภาษา : ไทย
  

ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง 

                                                                  ห้องสัมมนา

 

         โรงแรมให้บริการพื้นที่สำหรับการจัดเลี้ยงที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายเพื่อ รองรับการจัด

          งานทุกรูปแบบและรวมทุกคำตอบของการจัดงานประชุมไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นงานประชุม ,

          งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานแสดงสินค้า , หรืองานแต่ง

     

 

 

      ห้องพุทธรักษา

 


 

            

 

                                                                   ห้องสัตตบงกช

 


                                                                         

                                                                                                            

   

    ห้องปทุมทิพย์