ภาษา : ไทย
  

อ.พะโต๊ะ 

  

 

น้ำตกเหวโหลม

 

 

 

ต้นน้ำพะโต๊ะ